Rehabiliteringscenter, Hammel

Rehabiliteringscenter, Hammel

Den nye rehabiliteringsenhed omfatter etablering af 10 boenheder med tilhørende fællesfaciliteter til borgere med forskellige behov for rehabiliteringsforløb. Byggeriet er udformet så det såvel ud- som indvendig signalerer kvalitet og funktionsoptimering. Byggeriet vil fremstå som et levende hus, som i sin udforming og funktionalitet stimulerer til aktivitet og bevægelse. I forbindelse med udformingen af byggeriet er resultaterne fra Specialområde Hjerneskades igangværende forsknings- og udviklingsprojekt “Rehabiliterende rammer” inddraget.