Rehabiliteringscenter, Kildebakken

Rehabiliteringscenter, Kildebakken

Helhedsplanen for Kildebakken omfatter et rehabiliteringscenter og 34 tidssvarende plejeboliger som er tilvejebragt via ombygning af det eksisterende plejehjem. Plejeboligdelen er opdelt i 3 grupper/enheder, der alle indeholder fællesopholdsområde samt vaskeri og personalefaciliteter.