Spiralen, bevægelseshus

Spiralen, bevægelseshus

Spiralen omfatter et bevægelses- og læringshus opført i 4 niveauer. Byggeriets form og materialer er inspireret af den lokale arkitektur og bakkelandskab, hvor især Skolen på Herredsåsens nyligt opførte bygninger fremhæver sig ved deres landskabelige placering på bakkedraget og deres markante tagprofiler. Spiralen er placeret i forlængelse af skolebygningernes fritliggende volumener, så de tilsammen ligger som perler på en snor, og giver et sammenhængende arkitektonisk udtryk i det bakkede landskab, samt en effektiv bevægelsesrute mellem skole og hus. Husets ekspressive volumen skruer sig op ad det bakkede landskab i en elegant bevægelse, som skaber et gavlmotiv beslægtet med skolens facader. De markante bakkedrag på åsen har givet inspiration til den landskabelige trappefacade på bygningen.