Svend Gøngeskolen

Svend Gøngeskolen

Projektet omfattede en renovering og udbygning af Svend Gøngeskolen, som bl.a. omfattede indskolingsafsnit for et 2-sporet forløb fra 0. klasse til og med 3. klasse. I den gamle gymnastiksal dannes indskolingsafsnittets hjerte. Motion, bevægelse og samling sker på ”bakken” som udfordrer eleverne til bevægelse og til at finde gode steder at ligge og læse, øve tabeller el.lign. Bakken kan anvendes som auditorium for fællessamlinger, opvisning, foredrag og lign. En ny hovedindgang for indskolingen byder velkommen til en inde/ude sluse med garderober under bakken. Ovenlyskupler danner et livligt og inspirerende anderledes miljø, som igangsætter undervisningsdagen på en stimulerende måde.