Thurø Skole

Thurø Skole

Thurø skole er blevet helhedsrenoveret og udbygget. Skolen består af 12 forskellige bygninger fra forskellige tidsperioder. Udbygningen blev udformet som en moderne fortolkning af de to klassiske byskolebygninger og bindeled mellem de to eksisterende bygninger. “Familieskabet” viser sig bl.a. i væggenes røde mursten, samt tredelingen af 1. salen. Udbygningen omfatter bl.a. bibliotek, administration, madkundskab, idrætshal og læringsmiljøer.