Tietgen Handelsgymnasium

Tietgen Handelsgymnasium

Gymnasiet ønskede at blive en mere aktiv og åben skole via transparente og fleksible miljøer. Dette ønske blev tilgodeset ved bl.a. at etablere fleksible studiemiljøer med foldevægge, glasskydedøre og etagehøje glaspartier, der strækker sig op gennem hele bygningens indre, og skaber et imødekommende miljø. Den cirkulære Rotundebygning giver plads til flere lokaler til undervisning og medarbejdere. De nye facadeelementer og de to tagniveauer harmonerer med modulet i den eksisterende bygning og skaber en visuel sammenhæng mellem de enkelte bygninger. Bæredygtige materialer med stor holdbarhed, slidstyrke og robusthed blev valgt med henblik på at bygningen ældes og patineres med ynde. Materialevalget medførte også en minimal vedligeholdelse og drift.