Rådgivning om byggeri og arkitektur

CASA er arkitekter, konstruktører og bygherrerådgivere, som virkelig holder af faget

Vores projekter

Vallensbæk Stationstorv, almene boliger

Bebyggelsen omfatter et nybygget seniorbofællesskab med 49 almene boliger og et fælleshus etableret ved Vallensbæk Stationstorv. Bofællesskabet er opført i 4 etager, stående på søjler over centrets tagparkeringsdæk. Bygningskroppene er valgt forskudte med henblik på at variere facadeforløbet og samtidig etablere indeliggende uderum i form af altaner og altangange.