Vallensbæk Stationstorv, almene boliger

Vallensbæk Stationstorv, almene boliger

Bebyggelsen omfatter et nybygget seniorbofællesskab med 49 almene boliger og et fælleshus etableret ved Vallensbæk Stationstorv. Bofællesskabet er opført i 4 etager, stående på søjler over centrets tagparkeringsdæk. Bygningskroppene er valgt forskudte med henblik på at variere facadeforløbet og samtidig etablere indeliggende uderum i form af altaner og altangange.