Vejdirektoratet, Vejcenter Sjælland

Vejdirektoratet, Vejcenter Sjælland

Kontordomicilet blev skabt med ønsket om et let arkitektonisk udtryk, der ved sin beskedne højde og sin transparente facade spejler og tilpasser sig det omgivende parklandskab. Bygningen – pavillonen i parken – er udført i en let konstruktion af glas, træ og stål. Mod parken overvejende glas og på siderne glas og træelementer. Tagene fremstår som svævende skiver. Facaderne genspejler livet i parken om dagen og livet i huset om aftenen.