ZBC Vordingborg

ZBC Vordingborg

Det arkitektoniske fokus i opgaven har været at skabe enkle lyse, semitransparente rum, af størrelser og udformning der giver størst mulig fleksibilitet i indretning og udnyttelse. Tilbygningen tager udgangspunkt i en nyfortolkning af den eksisterende bygningsarkitektur. Dette er udmundet i en stringent bygning i 2 etager med en dobbeltfacade i semitransparente u-glas – der i modsætning til den eksisterende meget lukkede bygning – om eftermiddagen og aftenen vil åbne sig mod omgivelserne, da tilbygningens lys vil synliggøre skolen og dens aktiviteter. Tilbygningen lægger sig som den eksisterende bygning – ned og i det kuperede landskab. Bygningerne kobler sig til hinanden med et åbent rumforløb, binder et eksisterende opholds-/studieareal og det nye studieareal sammen med terrænets mange niveauer.