Måned: april 2019

Ny projektchef

Vi byder velkommen til Peer Knorr som er tiltrådt pr. 15/4-2019. Peer er ansat som projektchef og vil herudover arbejde som byggeleder og understøtte direktionen med salg indenfor investormarkedet.

Spiralen, bevægelseshus

Spiralen omfatter et bevægelses- og læringshus opført i 4 niveauer. Byggeriets form og materialer er inspireret af den lokale arkitektur og bakkelandskab, hvor især Skolen på Herredsåsens nyligt opførte bygninger fremhæver sig ved deres landskabelige placering på bakkedraget og deres markante tagprofiler.
Spiralen er placeret i forlængelse af skolebygningernes fritliggende volumener, så de tilsammen ligger som perler på en snor, og giver et sammenhængende arkitektonisk udtryk i det bakkede landskab, samt
en effektiv bevægelsesrute mellem skole og hus. Husets ekspressive volumen skruer sig op ad det bakkede landskab i en elegant bevægelse, som skaber et gavlmotiv beslægtet med skolens facader.
De markante bakkedrag på åsen har givet inspiration til den landskabelige trappefacade på bygningen.

Vordingborg Borgercenter

Bygningen er udformet med respekt for de omgivende bygningers skala. Facaderne opmures med smukke murdetaljer og øverste etager udføres som lette facader, som spejler omgivelserne. Foran det lette facader etableres espaliers med klatreplanter. Bygningen er udformet med et atrium, hvor brede trapper binder etagerne sammen. I stueplan indrettes et indbydende torv, hvor der findes en velkomst med reception og infoskærm. Der indrettes attraktive jobsøgningsfaciliteter, med hjulpet selvbetjening, legeområde for børn og kopi- og kaffenicher til borgerne.

P2 Stål, Næstved

P2 stål er en engrosvirksomhed, der handler med produkter i rustfri stål og elektriske husholdningsartikler. Byggeriets udformning og materialevalg afspejler P2 ståls produktvalg og kvalitetskrav. Hovedindgangen er udformet som et stort P2, hvor den lodrette streg i P’et indeholder hovedtrappen og den øverste bue i P’et indeholder en repos med ophold uden for showroomet. Facaderne er udformet i – for industribyggeri – traditionelle sandwichelementer dog med yderste lag i rustfri stål.

CASA Arkitekter, firmadomicil

CASA Arkitekter i Næstved har indrettet firmadomicilet i en gammel maskinfabrik fra omkring 1935. Den gamle stålkonstruktion er bevaret og afrenset, og står synlig i interiøret. Facaderne er efterisoleret udvendigt og beklædt med sinus stålplader. De gamle forskallingsbrædder i loft er fjernet, og der er oplagt perforerede trapezplader under udvendig isolering som effektiv akustikregulering. Gulvene er isoleret effektivt ovenpå den gamle beton, og der er støbt asfaltgulv, som yderligere dæmper rumklangen. De to store portåbninger er indrettet til møderum som glasbokse. Frokoststuen er placeret i sidebygningen på 1. sal. hvor nye skårede huller i muren sikrer kontakt til tegnesalen. I stueplan under frokoststuen er der etableret servicerum.

Bogense Rådhus

Den smukke bygning fra 1919 er opdateret til en moderne administrationsbygning for 60 ansatte. Alle overflader er restaureret og stuk genskabt på nye pudsede lofter med akustisk regulering. Der er skabt god tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Alle løsninger er udformet i respekt for den oprindelige byggeskik.

Vordingborg Gymnasium, nyt multirum

Multirummet lægger sig ind i den eksisterende struktur og materialitet for Vordingborg Gymnasium.
Rummet kobler sig på et eksisterende åbent studieområde og trapper sig derfra ned mod skolens ankomstniveau. Herfra åbner rummet sig ud mod græsarealet foran skolen og der er en udsigt mod det store gamle træ på den anden side af ankomstvejen.
Rummet giver gymnasiet mulighed for at samle en hel årgang af studerende uden af bruge den store teatersal. Til daglig kan rummet bruges som et attraktivt studiemiljø, ligesom det kan bruges til udstillinger, mindre koncerter, gruppearbejde ved projekter mm.

Nyborg Gymnasium, ny science bygning

Opgaven omfattede etablering af en ny science bygning på et skrånende areal mellem gymnasiets festsal og kosteleverne boligfløj. Science bygningen består af 9 undervisningsrum, der er udformet som individuelle ”kuber”. Kuberne er forbundet via mellemarealer, der er anvendt til ophold og studiearealer, placeret rundt om et atrium. Herover sidder et trekantet ovenlys indbyggede solceller. En lysende trappe spiralerer ned gennem rummet.

Næstved Gymnasium, helhedsplan

Skolens ledelse og personale igangsatte en udviklingsplan for uddannelsen og skolens fysiske rammer. CASA igangsatte processen med et idékatalog og efterfølgende en helhedsplan. Kataloget og planen tog udgangspunkt i ønsket om tværfaglighed, høj faglighed og synlighed indbyrdes alle daglige brugere af skolen samt en modernisering og opgradering af de fysiske rammer.
Helhedsplanen har i alt omfattet 8 etaper, hvoraf den første etape omfattede renovering af undervisningslokaler, kemilaboratorier, openlearning arealer, musiklokaler, musikstudie samt idrætsfaciliteter.

Heerup Skole

Opgaven omfattede tilbygning og ombygning af en bevaringsværdig skole i København. Skolens brugere er børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Skolen er en kategori 4 skole, som er det mest vidtgående og specialiserede skoletilbud for børn i 0 – 10 klasse. Intentionen i projektet var at skabe en skole, som tilgodeser elevernes særlige behov i undervisningsforløbet.
Der blev etableret et hovedgreb som tilgodeser børnenes interaktion og behov for alternativ ruter forbi hinanden, de rolige tilbagetrækningsrum i den tidligere gang og de akustiske og visuelle løsninger, som skaber ro for børnene.