Måned: juni 2019

Børneinstitutionen i Ullerslev

Opgaven omfattede en transformation af det tidligere Ullerslev Rådhus til en integreret daginstitution med plads til 183 børn, herunder dagpleje, vuggestue og børnehave.
Institutionen er indrettet med indskudte dæk, scener og rumforløb der opfordrer til leg, og støtter op om moderne pædagogiske begreber.
I de åbne planløsninger er der arbejdet med at optimere de akustiske forhold til de nye krav om meget lave efterklangstider.
Fra alle stuer er der via grovgarderober etableret udgang til én stor naturlegeplads hvor der endvidere er etableret et naturværksted.

Børneinstitutionen i Dalmose

Ombygning af det tidligere Dalmose rådhus til integreret daginstitution. Huset rummer både vuggestue og børnehave. Bygningen er udformet som et stort åbent plan, hvor kun grov garderober, toiletter og personalefaciliteter står som faste elementer, aflukket fra resten.
Opdelingen af det store rum, sker i stedet ved mobilvægge, tæpper eller inventar. Herved opstår værksteder og temarum, såsom: Derudover etableres karnapper i børneskala, som et lille rum i det store rum. Derved opfyldes ønsket om en åben struktur med rumforløb, der opfordrer til leg, og støtter op om institutionens pædagogik.

Børnehus, Odense

I forbindelse med implementering af ny lov om beskyttelse af børn mod overgreb har CASA Arkitekter bistået Odense Kommune ved etablering af regionalt børnehus. Børnehuset er indrettet i en ældre villa, hvor der er skabt rammer, der bedst muligt skaber tryghed i forbindelse med udredning og afhøring af forulempede børn. Huset indeholder ud over service- og kontorlokaler lydsikrede lokaler til afhøring og tilhørende monitorrum.

Børnehus, Esbjerg

I forbindelse med implementering af ny lov om beskyttelse af børn mod overgreb har CASA Arkitekter bistået Odense Kommune ved etablering af satellit afdeling i Esbjerg til det Regionale børnehus i Odense.
Børnehuset er indrettet i en ældre villa, hvor der er skabt rammer, der bedst muligt skaber tryghed i forbindelse med udredning og afhøring af forulempede børn.
Huset indeholder ud over service- og kontorlokaler lydsikrede lokaler til afhøring og tilhørende monitorrum.

Børneinstitutionen Drømmebakken

Opgaven omfattede en ombygning af det tidligere Aarup Rådhus til børnehave med plads til 140 børn hvoraf 12 har særlige behov. Børnehaven indrettes med 6 fleksible hjemmestuer med hver deres indgang.
Indgangene fremstår som firkantede rør der er ”skudt ind” i den eksisterende bygning.
De nye indgangspartier danner en naturlig overgang mellem fællesarealet inde og haveanlægget ude. Hjemmestuerne har hvert deres farvetema.
De indre rum er opdelt af funktionsvægge der kan indeholde, it pladser, hvilebænke, gennemgange og opbevaring. Der er isat så store ovenlys i byggeriet at det virker som indvendige lysgårde. Mellem de to hovedvolumener ligger fællesområdet med køkken.

ZBC Vordingborg

Det arkitektoniske fokus i opgaven har været at skabe enkle lyse, semitransparente rum, af størrelser og udformning der giver størst mulig fleksibilitet i indretning og udnyttelse.
Tilbygningen tager udgangspunkt i en nyfortolkning af den eksisterende bygningsarkitektur. Dette er udmundet i en stringent bygning i 2 etager med en dobbeltfacade i semitransparente u-glas – der i modsætning til den eksisterende meget lukkede bygning – om eftermiddagen og aftenen vil åbne sig mod omgivelserne, da tilbygningens lys vil synliggøre skolen og dens aktiviteter.
Tilbygningen lægger sig som den eksisterende bygning – ned og i det kuperede landskab. Bygningerne kobler sig til hinanden med et åbent rumforløb, binder et eksisterende opholds-/studieareal og det nye studieareal sammen med terrænets mange niveauer.

Vestre Skole

Opgaven omfatter et kvalitetsløft af læringsmiljøer, indeklimaoptimering og renovering af Vestre Skole i Grindsted.
Grundlæggende for opgaven og processen har været inddragelse af eleverne på alle klassetrin. Der har derfor været gennemført workshops med alle over 600 elever i klasser og in plenum i grupper på tværs. Eleverne er blevet udfordret til at gentænke deres klasselokaler og fælles områder. Hvordan de bedst helt individuelt kan fordybe sig, hvordan de finder glæde med at lære noget og hvordan rammerne for samarbejde i lille gruppe kunne tænkes.
Skolen er i brug under hele processen og ombygningen. Derfor etapedeles gennemførelsen med stor fokus på sikkerhed for skolen og for håndværkerne.

Tietgen Handelsgymnasium

Gymnasiet ønskede at blive en mere aktiv og åben skole via transparente og fleksible miljøer.
Dette ønske blev tilgodeset ved bl.a. at etablere fleksible studiemiljøer med foldevægge, glasskydedøre og etagehøje glaspartier, der strækker sig op gennem hele bygningens indre, og skaber et imødekommende miljø.
Den cirkulære Rotundebygning giver plads til flere lokaler til undervisning og medarbejdere.
De nye facadeelementer og de to tagniveauer harmonerer med modulet i den eksisterende bygning og skaber en visuel sammenhæng mellem de enkelte bygninger.
Bæredygtige materialer med stor holdbarhed, slidstyrke og robusthed blev valgt med henblik på at bygningen ældes og patineres med ynde. Materialevalget medførte også en minimal vedligeholdelse og drift.

Susålandets Skole, Glumsø

Projektet på Susålandets Skole var en del af Næstved Kommunes Skoleudviklingsplan og omfattede bl.a. et nyt indskolingshus, ombygning af café, gymnastiksal, div undervisningsområder mm. Projektet blev opdelt i faser, hvoraf indskolingshuset var første fase af projektet.
Indskolingsafsnittet på Susålandets skole blev disponeret med base-/ undervisningslokalerne og personalefaciliteterne samlet om et fællesrum. I hjertet af fællesrummet er køkkenet, som ligger op mod det store areal til samlinger, spisning, undervisningsforløb, fritidsarrangementer, forældremøder, fysisk udfoldelse m.m.
Ombygningsdelen omfattede Gul Café/ skoletorv og spiseområde, kantine-køkken til produktion, gymnastiksal, billedkunstlokale samt fysik- & kemi-lokaler.