Måned: juli 2019

Qvades Silo, Sakskøbing

Projektet omfattede en udformning af en bæredygtig facadestruktur på en 10-etagers boligbygning med 28 almene boliger beliggende centralt i Saxkøbing by. Den bæredygtige facadestruktur blev udviklet specielt til den aktuelle opgave både under hensyntagen til at skabe en ny spændende identitet for bebyggelsen – et nyt visuelt vartegn med kobling til det tilstødende havnemiljø og den omkringliggende bystruktur – og samtidigt sikre en energioptimering af boligernes facader og tag.

Integreret bibliotek, Thurø

I forbindelse med helhedsrenoveringen og udbygningen af Thurø Skole blev der etableret et bibliotek i to plan. Biblioteket var med til at binde skolen sammen og sikre en god tilgængelighed mellem de forskellige bygningskroppe. Der er sikret en transparents mellem de to etager i biblioteket som også fremtræder lyst og imødekommende. Som en del af biblioteket er der etableret læsenicher og ophold. Nybygningen blev udformet som en moderne fortolkning af de to klassiske byskolebygninger, som den er placeret imellem. “Familieskabet” viser sig bl.a. i væggenes røde mursten, samt tredelingen af 1. salen.

Integreret bibliotek, Brøderup

I tilknytning til Korskildeskolen blev der etableret et nyt bibliotek med forbindelse til skolens pædagogiske servicecenter.
Det samlede biblioteksområde er ét stort, sammenhængende funktionsopdelt centerområde, hvortil en række funktioner kobler sig som mindre rum eller nicher. Området er i to plan med adgang til balkonen, i det nuværende pædagogiske servicecenter. En siddetrappe skaber et nyt bindeled og samlingssted mellem etagerne. Som et gennemgående tema er indtænkt udstillingsmuligheder, så skole og bibliotek/lokalsamfund kan eksponere egne arbejder eller forskellige temaer.
I projektet er der lagt vægt på indarbejdelse af Næstved Kommunes krav og anbefalinger for Bæredygtige Bygge- og Anlægsprojekter, herunder ressourceforbrug under og efter byggeriet, anlægs- og driftsøkonomi, samt indeklima mm.

HG Idrætsanlæg og fitnessafdeling, Herlufsholm Idrætscenter

Opgaven omfattede udformningen af et idrætsanlæg med tilhørende fitnessafdeling. Som en del af idrætsanlægget er der udformet en forhindringsbanen som opfylder kravene til den officielle militære forhindringsbane. Banen er 500 meter lang, og er integreret i nogle af de omkringliggende aktiviteter og baner. Forhindringsbanen flyder sammen med volleyområdet og parkourparken, og ender ud i holdtræningsområdet, hvor man kan få pusten igen. Forhindringerne på banen er udført, så det enten ligner, eller faktisk er af naturlige materialer, som træ eller klippe.

HG Hallen, Herlufsholm Idrætscenter

Herlufsholms Idrætscenter er udvidet med en ny idrætshal og café. Tilsammen danner idrætscenteret og idrætshallen et sammenhængende udbud af idrætsfaciliteter i såvel stue som 1.salsplan, faciliteterne i den nye idrætshal er ”indskudt” med visuel og fysisk sammenhæng via trapper til de underliggende halfaciliteter.
Hovedadgangen er etableret via den nye idrætshal og danner et nyt ”hjerte” som en fælles ankomst med ophold og fordelingsarealer til de øvrige faciliteter bestående af klubhuset, svømmehallen, ”det røde hus” og hele det udendørs idrætsanlæg.
Det har ved placeringen af det ”nye ”hjerte” været væsentligt at sikre en naturlig kobling mellem faciliteterne og en synergi mellem de forskellige aktiviteter og også at sikre et levende idrætscenter – ikke kun i relation til aktiviteterne indendørs, men også i en sammenhæng med idrætsanlægget udendørs, som bl.a. omfatter boldbaner og løbebaner.

Fritids- og juniorklub Jokeren, Frederiksberg

En bygning, som oprindelig er opført til industriel nytte, senere ombygget til kontorfaciliteter var udpeget som ramme for klubbens fremtidige liv. Industribygningen ligger i dag tæt omsluttet af villaer og etageboligbygninger.
Klubbens markante skaterkultur blev tilgodeset ved at etablere en skaterhal beklædt med cedertræ.
Som en del af ombygningen, blev der etableret et musikstudie og ved at fjerne etagedækket i den store produktionshal opnåede man en formidabel sal til idræt, koncerter, dans, teater m.v. Endvidere er der indrettet lokale til e-sport samt værksteder til kreative aktiviteter. I underetagen er indrettet køkken og café.
Trods den eksisterende bygningskrops bindinger er der gennemtænkte rumsammenhænge, kik til salen fra 1. sal, rigt dagslys også via ovenlys i bygningen.

Thurø Skole

Thurø skole er blevet helhedsrenoveret og udbygget. Skolen består af 12 forskellige bygninger fra forskellige tidsperioder.
Udbygningen blev udformet som en moderne fortolkning af de to klassiske byskolebygninger og bindeled mellem de to eksisterende bygninger. “Familieskabet” viser sig bl.a. i væggenes røde mursten, samt tredelingen af 1. salen. Udbygningen omfatter bl.a. bibliotek, administration, madkundskab, idrætshal og læringsmiljøer.