admin

Trekroner

Fællesskab og bæredygtighed er nøgleordene i det treetagers boligbyggeri i Trekroner. Byggeriet indeholder 45 boliger på mellem 64 og 93 m2 samt et fælleshus på 300m2. I alt 3785 m2. Bæredygtighed er indtænkt i projektet, både i anlægs- og driftsfasen.

Projektet udføres som træbaseret byggeri, hvor facadebeklædning beskyttes ved konstruktiv beskyttelse i form af store tagudhæng og gesimser ud for hver etageadskillelse.

Overfladen af facadebeklædningen beskyttes ved hjælp af en ældgammel japansk metode, hvor træoverfladen brændes så der opstår en beskyttende forkulning og overfladen samtidig opnår en smuk sort overflade.

Derudover har vi valgt at facadebeklædningen ud for altangangene ikke overfladebehandles. Her fremstår overfladen i en varm gylden tone.

Herlufsholm Sognehus

Bygherre: Herlufsholm Kirke, Næstved

Ydelser: Arkitektkonkurrence 2019

Entreprisesum: 10 mio. kr. ekskl. Moms

Projektet omfatter etablering af nyt sognehus omhandlende tilbygning og ombygning af eksisterende sognehus ved Herlufsholm Kirke.

Det nye Sognehus omfatter foruden kontor, møderum og auditorier, samtalerum, præsterum, kordegnerum og et andagtsrum.

Cortex Park

CASA Arkitekter er blevet udvalgt som arkitekt i forbindelse med udviklingen CORTEX Park. Pensionsselskabet PFA har købt to grunde i Cortex Park i Odense, hvor der frem mod 2022 skal bygges to ejendomme på henholdsvis 11.500 m2 og 5500 m2 med flerbrugerkontorer. Sammen med H. Skjøde Knudsen A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører skal CASA Arkitekter stå for den største af de to kontorbyggerier på 11.500m2 som indrettes med en række fælles faciliteter og services som kantine og mødecenter, mens den mindre bygning henvender sig til virksomheder, der alene har brug for kontorpladsen og ønsker en lavere leje. De to kontorer bliver bygget på to nabogrunde i det attraktive og velbeliggende erhvervsområde Cortex Park, som der er gode fremtidsperspektiver i. Den samlede investeringssum er på 381 mio. kr., og købet foretages som en direkte investering. Grundene købes af statens ejendomsselskab Freja, og entreprenøren på de nye flerbrugerkontorer er H. Skjøde Knudsen A/S. Projekterne gennemføres med en DGNB-bæredygtighedscertificering til Guld.

Cortex Park Odense

Cortex Park Odense

Vi er utrolig glade for at kunne meddele, at CASA Arkitekter er blevet udvalgt som arkitekt i forbindelse med udviklingen CORTEX Park. Pensionsselskabet PFA har købt to grunde i Cortex Park i Odense, hvor der frem mod 2022 skal bygges to ejendomme på henholdsvis 11.500 m2 og 5500 m2 med flerbrugerkontorer. Sammen med H. Skjøde …

Cortex Park Odense Læs mere »

Qvades Silo, Sakskøbing

Projektet omfattede en udformning af en bæredygtig facadestruktur på en 10-etagers boligbygning med 28 almene boliger beliggende centralt i Saxkøbing by. Den bæredygtige facadestruktur blev udviklet specielt til den aktuelle opgave både under hensyntagen til at skabe en ny spændende identitet for bebyggelsen – et nyt visuelt vartegn med kobling til det tilstødende havnemiljø og den omkringliggende bystruktur – og samtidigt sikre en energioptimering af boligernes facader og tag.

Integreret bibliotek, Thurø

I forbindelse med helhedsrenoveringen og udbygningen af Thurø Skole blev der etableret et bibliotek i to plan. Biblioteket var med til at binde skolen sammen og sikre en god tilgængelighed mellem de forskellige bygningskroppe. Der er sikret en transparents mellem de to etager i biblioteket som også fremtræder lyst og imødekommende. Som en del af biblioteket er der etableret læsenicher og ophold. Nybygningen blev udformet som en moderne fortolkning af de to klassiske byskolebygninger, som den er placeret imellem. “Familieskabet” viser sig bl.a. i væggenes røde mursten, samt tredelingen af 1. salen.